บริการรถตู้ รถเก่งนำเที่ยว จังหวัดนครศรีฯ

เก๋ง 1-3 คน ไปวัดตาไข่ 700 บาท

เหมาเช่าทั้งวัน 1500 บาท

ตู้ 12 ที่นั่ง ไปวัดเจดีย์ 900 บาท

เหมาเช่าทั้งวัน 1800-2000 บาท

เหมาเช่าทั้งวันไม่รวมน้ำมันจ้า

หมายเหตุ: ลูกค้ามีตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ ตั๋วรถบัส ส่วนลด 200 บาท

*ลดได้เฉพาะเหมาเช่าทั้งวัน

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา